nb : Norsk Bokmål 1723

Original Translation Action
请为您的PayPal选择状态 ! Velg en status for Paypal !
打开 Åpne
关闭 Lukke
管理您的软件包 Administrere dine pakker
管理您的分类 Administrere dine seksjone
白名单 Hvitliste
软件源统计 Pakkebrønnsstatistikk
软件源设置 Pakkebrønnsinnstillinger
新软件源 Ny pakkebrønn
购买 Butikk
余额 Saldo
统计 Statistikk
账户设置 Kontoinnstillinger
管理 Administrering
登出 Logg ut
您的信息过短! Din melding er for kort !
您的信息过长 ! Din melding er for lang !
您输入的会员名不存在 ! Denne medlem eksisterer ikke !
您不能给自己发送私信 ! Du kan ikke sende privat melding til deg selv !
信息成功发送 ! Meldingen ble sendt!
私信 Private meldinger
查询... Søk...
输入 inn i
全部的领域 Alle feltene
查询 Søk

1 / 69