nb : Norsk Bokmål 1723

inn i
Filter
  •     Gjennomgåtte oversettelser
  •     Oversettelser som venter på gjennomgang
Originaltekst Oversettelse Handling
Velg en status for Paypal ! Velg en status for Paypal !  Endre
Åpne Åpne  Endre
Lukke Lukke  Endre
Administrere dine pakker Administrere dine pakker  Endre
Administrere dine seksjone Administrere dine seksjone  Endre
Hvitliste Hvitliste  Endre
Pakkebrønnsstatistikk Pakkebrønnsstatistikk  Endre
Pakkebrønnsinnstillinger Pakkebrønnsinnstillinger  Endre
Ny pakkebrønn Ny pakkebrønn  Endre
Butikk Butikk  Endre
Saldo Saldo  Endre
Statistikk Statistikk  Endre
Kontoinnstillinger Kontoinnstillinger  Endre
Administrering Administrering  Endre
Logg ut Logg ut  Endre
Din melding er for kort ! Din melding er for kort !  Endre
Din melding er for lang ! Din melding er for lang !  Endre
Denne medlem eksisterer ikke ! Denne medlem eksisterer ikke !  Endre
Du kan ikke sende privat melding til deg selv ! Du kan ikke sende privat melding til deg selv !  Endre
Meldingen ble sendt! Meldingen ble sendt!  Endre
Private meldinger Private meldinger  Endre
Søk... Søk...  Endre
inn i inn i  Endre
Alle feltene Alle feltene  Endre
Søk Søk  Endre

1 / 69