nb : Norsk Bokmål 1723

tới
Filter
  •     Translations validated
  •     Translations awaiting validation
Original Translation Action
Chọn trạng thái cho Paypal ! Velg en status for Paypal !  Edit
Mở Åpne  Edit
Đóng Lukke  Edit
Quản lý gói của bạn Administrere dine pakker  Edit
Quản lý chuyên mục của bạn Administrere dine seksjone  Edit
Danh sách trắng Hvitliste  Edit
Thành tích của nguồn cydia Pakkebrønnsstatistikk  Edit
Cài đặt nguồn cydia Pakkebrønnsinnstillinger  Edit
Nguồn cydia mới Ny pakkebrønn  Edit
Cửa hàng Butikk  Edit
Số tiền Saldo  Edit
Thành tích Statistikk  Edit
Cài đặt tài khoản Kontoinnstillinger  Edit
Sự quản lý Administrering  Edit
Đăng xuất Logg ut  Edit
Tin nhắn quá ngắn ! Din melding er for kort !  Edit
Tin nhắn quá dài ! Din melding er for lang !  Edit
Thành viên không tồn tại ! Denne medlem eksisterer ikke !  Edit
Bạn không thể gửi tin nhắn riêng tư với chính bạn ! Du kan ikke sende privat melding til deg selv !  Edit
Tin nhắn gửi thành công ! Meldingen ble sendt!  Edit
Tin nhắn riêng tư Private meldinger  Edit
Tìm kiếm... Søk...  Edit
tới inn i  Edit
Tất cả các ô Alle feltene  Edit
Tìm kiếm Søk  Edit

1 / 69