nb : Norsk Bokmål 1977

into
Filter
  •     Translations validated
  •     Translations awaiting validation
Original Translation Action
Select a status for Paypal ! Velg en status for Paypal !  Edit
Open Åpne  Edit
Close Lukke  Edit
Manage your packages Administrere dine pakker  Edit
Manage your sections Administrere dine seksjone  Edit
Whitelist Hvitliste  Edit
Source statistics Pakkebrønnsstatistikk  Edit
Source settings Pakkebrønnsinnstillinger  Edit
New source Ny pakkebrønn  Edit
Shop Butikk  Edit
Balance Saldo  Edit
Statistics Statistikk  Edit
Account settings Kontoinnstillinger  Edit
Administration Administrering  Edit
Logout Logg ut  Edit
Your message is too short ! Din melding er for kort !  Edit
Your message is too long ! Din melding er for lang !  Edit
This member does not exist ! Denne medlem eksisterer ikke !  Edit
You can't send a private message to yourself ! Du kan ikke sende privat melding til deg selv !  Edit
Message sent successfully ! Meldingen ble sendt!  Edit
Private messages Private meldinger  Edit
into inn i  Edit
All fields Alle feltene  Edit
Search Søk  Edit
New Ny  Edit

1 / 80