ja : 日本語 1723

inn i
Filter
  •     Gjennomgåtte oversettelser
  •     Oversettelser som venter på gjennomgang
Originaltekst Oversettelse Handling
Velg en status for Paypal !  Endre
Åpne  Endre
Lukke  Endre
Administrere dine pakker  Endre
Administrere dine seksjone  Endre
Hvitliste  Endre
Pakkebrønnsstatistikk  Endre
Pakkebrønnsinnstillinger  Endre
Ny pakkebrønn  Endre
Butikk  Endre
Saldo  Endre
Statistikk  Endre
Kontoinnstillinger  Endre
Administrering  Endre
Logg ut  Endre
Din melding er for kort !  Endre
Din melding er for lang !  Endre
Denne medlem eksisterer ikke !  Endre
Du kan ikke sende privat melding til deg selv !  Endre
Meldingen ble sendt!  Endre
Private meldinger  Endre
Søk...  Endre
inn i  Endre
Alle feltene  Endre
Søk  Endre

1 / 69