nl : Dutch 1725

Original Translation Action
Select a status for Paypal ! Selecteer een status voor uw Paypal!
Open Open
Close Sluit
Manage your packages Organiseer uw pakketten
Manage your sections Organiseer de secties
Whitelist Gevalideerd
Source statistics Bron statistiek
Source settings Bron instellingen
New source Nieuwe bron
Shop Winkel
Balance Balans
Statistics Statistiek
Account settings Lidmaatschap instellingen
Administration Administratie
Logout Uitloggen
Your message is too short ! Uw bericht is te kort !
Your message is too long ! Uw bericht is te lang !
This member does not exist ! Deze persoon komt niet voor !
You can't send a private message to yourself ! U kunt geen persoonlijk bericht naar uw zelf versturen !
Message sent successfully ! Bericht is succesvol verstuurd !
Private messages Prive berichten
Search... Zoek...
into in
All fields Alle velden
Search Zoek

1 / 69