nl : Dutch 1725

Orijinal Çeviri Eylem
Paypal için bir durum seçin! Selecteer een status voor uw Paypal!
Açık Open
Kapalı Sluit
Paketlerinizi Yönetin Organiseer uw pakketten
Bölümlerinizi Yönetin Organiseer de secties
Beyaz Liste Gevalideerd
Kaynak istatiskleri Bron statistiek
Kaynak Ayarları Bron instellingen
Yeni Kaynak Nieuwe bron
Mağaza Winkel
Denge Balans
İstatistik Statistiek
Hesap Ayarları Lidmaatschap instellingen
Yönetim Administratie
Çıkış Uitloggen
Mesajınız çok kısa! Uw bericht is te kort !
Mesajınız çok uzun! Uw bericht is te lang !
Bu üye yok! Deze persoon komt niet voor !
Kendinize özel mesaj gönderemezsiniz! U kunt geen persoonlijk bericht naar uw zelf versturen !
Mesajınız başarılıyla gönderildi ! Bericht is succesvol verstuurd !
Özel Mesajlar Prive berichten
Arama yap... Zoek...
içinde in
Tüm alanlar Alle velden
Arama Zoek

1 / 69