Kaynak

Kaynaklar

  • details

    Tek bir kaynak için ayrıntılı bilgi döndürür.

  • whitelist

    Tek bir kaynak için izin verilen UDID'leri döndürür (Genel beyaz liste).