fr : Français 1724

inn i
Filter
  •     Gjennomgåtte oversettelser
  •     Oversettelser som venter på gjennomgang
Originaltekst Oversettelse Handling
Ny Nouveau  Endre
Brevvenn Correspondant  Endre
Siste melding Dernier message  Endre
Meldinger Messages  Endre
Usett Non lu  Endre
Fant ingen resultater Aucun résultat n'a été trouvé  Endre
Ny melding Nouveau message  Endre
Kallenavn Pseudo  Endre
Meldinga di... Votre message...  Endre
Legg til Ajouter  Endre
Logg Inn Connexion  Endre
Forrige måned Mois précédent  Endre
Neste måned Mois suivant  Endre
Nedlastinger Téléchargements  Endre
Brukere Utilisateurs  Endre
Glemt passord Mot de passe perdu  Endre
For å gjennomføre nullstilling av passord må du åpne den følgende URL-en i nettleseren din. Pour compléter la phase de réinitialisation, vous devez ouvrir l'URL suivante dans votre navigateur.  Endre
Du vil motta en ny e-post med det nye passordet ditt. Vous recevrez un autre mail avec votre nouveau mot de passe.  Endre
Tittel Titre  Endre
Melding Message  Endre
Send Envoyer  Endre
Du må logge inn. Vous devez être connecté.  Endre
Fant ikke pakke! Paquet non trouvé !  Endre
Dette er pakka di! C'est votre paquet !  Endre
Pakke kjøpt! Paquet acheté !  Endre

2 / 69