nl : Dutch 1725

Original Traduction Action
Sélectionnez un état pour Paypal ! Selecteer een status voor uw Paypal!
Ouvert Open
Fermer Sluit
Gérer vos paquets Organiseer uw pakketten
Gérer vos catégories Organiseer de secties
Liste blanche Gevalideerd
Statistiques de la source Bron statistiek
Paramètres de la source Bron instellingen
Nouvelle source Nieuwe bron
Boutique Winkel
Balance Balans
Statistiques Statistiek
Paramètres du compte Lidmaatschap instellingen
Administration Administratie
Se déconnecter Uitloggen
Ce message est trop court ! Uw bericht is te kort !
Ce message est trop long ! Uw bericht is te lang !
Ce membre n'existe pas ! Deze persoon komt niet voor !
Vous ne pouvez pas envoyer de message privé à vous même ! U kunt geen persoonlijk bericht naar uw zelf versturen !
Message envoyé avec succès ! Bericht is succesvol verstuurd !
Messages privé Prive berichten
Rechercher... Zoek...
dans in
Tous les champs Alle velden
Rechercher Zoek

1 / 69