he : עברית 1723

Original Translation Action
Chọn trạng thái cho Paypal ! בחר מצב בשביל פייפל ‪!
Mở פתח
Đóng סגור
Quản lý gói của bạn נהל את החבילות אלך
Quản lý chuyên mục của bạn נהל את החלקים שלך
Danh sách trắng
Thành tích của nguồn cydia כל הסטטיסטיקות
Cài đặt nguồn cydia הגדרות מאגר
Nguồn cydia mới מאגר חדש
Cửa hàng חנות
Số tiền
Thành tích
Cài đặt tài khoản
Sự quản lý
Đăng xuất
Tin nhắn quá ngắn !
Tin nhắn quá dài !
Thành viên không tồn tại !
Bạn không thể gửi tin nhắn riêng tư với chính bạn !
Tin nhắn gửi thành công !
Tin nhắn riêng tư
Tìm kiếm...
tới
Tất cả các ô
Tìm kiếm

1 / 69