tr : Türkçe 1977

into
Filter
  •     Translations validated
  •     Translations awaiting validation
Original Translation Action
Select a status for Paypal ! Paypal için bir durum seçin!  Edit
Open Açık  Edit
Close Kapalı  Edit
Manage your packages Paketlerinizi Yönetin  Edit
Manage your sections Bölümlerinizi Yönetin  Edit
Whitelist Beyaz Liste  Edit
Source statistics Kaynak istatiskleri  Edit
Source settings Kaynak Ayarları  Edit
New source Yeni Kaynak  Edit
Shop Mağaza  Edit
Balance Denge  Edit
Statistics İstatistik  Edit
Account settings Hesap Ayarları  Edit
Administration Yönetim  Edit
Logout Çıkış  Edit
Your message is too short ! Mesajınız çok kısa!  Edit
Your message is too long ! Mesajınız çok uzun!  Edit
This member does not exist ! Bu üye yok!  Edit
You can't send a private message to yourself ! Kendinize özel mesaj gönderemezsiniz!  Edit
Message sent successfully ! Mesajınız başarılıyla gönderildi !  Edit
Private messages Özel Mesajlar  Edit
into içinde  Edit
All fields Tüm alanlar  Edit
Search Arama  Edit
New Yeni  Edit

1 / 80