nb : Norsk Bokmål 1723

Original Translation Action
New Ny
Penpal Brevvenn
Last message Siste melding
Messages Meldinger
Unseen Usett
No results have been found Fant ingen resultater
New message Ny melding
Nickname Kallenavn
Your message... Meldinga di …
Add Legg til
Sign In Logg Inn
Previous month Forrige måned
Next month Neste måned
Downloads Nedlastinger
Users Brukere
Lost password Glemt passord
To complete the phase resetting your password, you will need to go to the following URL in your web browser. For å gjennomføre nullstilling av passord må du åpne den følgende URL-en i nettleseren din.
You will receive another mail with your new password. Du vil motta en ny e-post med det nye passordet ditt.
Title Tittel
Message Melding
Send Send
You need to be logged in. Du må logge inn.
Package not found ! Fant ikke pakke!
This is your package ! Dette er pakka di!
Package purchased ! Pakke kjøpt!

2 / 69