he : עברית 1723

Originaltekst Oversettelse Handling
Velg en status for Paypal ! בחר מצב בשביל פייפל ‪!
Åpne פתח
Lukke סגור
Administrere dine pakker נהל את החבילות אלך
Administrere dine seksjone נהל את החלקים שלך
Hvitliste
Pakkebrønnsstatistikk כל הסטטיסטיקות
Pakkebrønnsinnstillinger הגדרות מאגר
Ny pakkebrønn מאגר חדש
Butikk חנות
Saldo
Statistikk
Kontoinnstillinger
Administrering
Logg ut
Din melding er for kort !
Din melding er for lang !
Denne medlem eksisterer ikke !
Du kan ikke sende privat melding til deg selv !
Meldingen ble sendt!
Private meldinger
Søk...
inn i
Alle feltene
Søk

1 / 69