nl : Dutch 1725

Original Translation Action
请为您的PayPal选择状态 ! Selecteer een status voor uw Paypal!
打开 Open
关闭 Sluit
管理您的软件包 Organiseer uw pakketten
管理您的分类 Organiseer de secties
白名单 Gevalideerd
软件源统计 Bron statistiek
软件源设置 Bron instellingen
新软件源 Nieuwe bron
购买 Winkel
余额 Balans
统计 Statistiek
账户设置 Lidmaatschap instellingen
管理 Administratie
登出 Uitloggen
您的信息过短! Uw bericht is te kort !
您的信息过长 ! Uw bericht is te lang !
您输入的会员名不存在 ! Deze persoon komt niet voor !
您不能给自己发送私信 ! U kunt geen persoonlijk bericht naar uw zelf versturen !
信息成功发送 ! Bericht is succesvol verstuurd !
私信 Prive berichten
查询... Zoek...
输入 in
全部的领域 Alle velden
查询 Zoek

1 / 69