nb : Norsk Bokmål 1723

Original Translation Action
Chọn trạng thái cho Paypal ! Velg en status for Paypal !
Mở Åpne
Đóng Lukke
Quản lý gói của bạn Administrere dine pakker
Quản lý chuyên mục của bạn Administrere dine seksjone
Danh sách trắng Hvitliste
Thành tích của nguồn cydia Pakkebrønnsstatistikk
Cài đặt nguồn cydia Pakkebrønnsinnstillinger
Nguồn cydia mới Ny pakkebrønn
Cửa hàng Butikk
Số tiền Saldo
Thành tích Statistikk
Cài đặt tài khoản Kontoinnstillinger
Sự quản lý Administrering
Đăng xuất Logg ut
Tin nhắn quá ngắn ! Din melding er for kort !
Tin nhắn quá dài ! Din melding er for lang !
Thành viên không tồn tại ! Denne medlem eksisterer ikke !
Bạn không thể gửi tin nhắn riêng tư với chính bạn ! Du kan ikke sende privat melding til deg selv !
Tin nhắn gửi thành công ! Meldingen ble sendt!
Tin nhắn riêng tư Private meldinger
Tìm kiếm... Søk...
tới inn i
Tất cả các ô Alle feltene
Tìm kiếm Søk

1 / 69