nl : Dutch 1725

Original Translation Action
New Nieuw
Penpal
Last message Laatste bericht
Messages Berichten
Unseen Ongelezen
No results have been found Geen resultaten gevonden
New message Nieuw bericht
Nickname
Your message... Jouw bericht...
Add Voeg toe
Sign In Log In
Previous month Vorige maand
Next month Volgende maand
Downloads Downloads
Users Gebruikers
Lost password Wachtwoord verloren
To complete the phase resetting your password, you will need to go to the following URL in your web browser. Om je wens om je wachtwoord te resetten, moet je naar dit adres gaan in je internet browser.
You will receive another mail with your new password. U ontvangt nogmaals een mail met uw nieuwe wachtwoord
You will receive another mail with your new password. U ontvangt nogmaals een mail met uw nieuwe wachtwoord.
Title Titel
Message Bericht
Send
You need to be logged in. U moet ingelogd zijn.
Package not found ! Pakket niet gevonden
Package not found ! Pakket niet gevonden !

2 / 69