tr : türkçe 1426

Original Translation Action
New Yeni
Penpal Mektup arkadaşı
Last message Son mesaj
Messages Mesajlar
Unseen Görülmeyen
No results have been found Hiçbir sonuç bulunamadı
New message Yeni mesaj
Nickname Kullanıcı adı
Your message... Mesajınız…
Add Ekle
Sign In Giriş yap
Any data to display. Gösterilecek veri yok.
Previous month Geçtiğimiz ay
Next month Önümüzdeki ay
Downloads Yüklemeler
Users Kullanıcılar
Lost password Şifremi Kaybettim
To complete the phase resetting your password, you will need to go to the following URL in your web browser. Şifrenizi sıfırlama aşamasını tamamlamak için, web tarayıcınızdan aşağıdaki URL'yi girmeniz gerekir.
You will receive another mail with your new password. Yeni şifrenizle başka bir posta alacaksınız.
Title Başlık
Message Mesaj
Send Gönder
You need to be logged in. Giriş yapmanız gerekiyor.
Package not found ! Paket bulunamadı!
This is your package ! Bu senin paket!

2 / 58