tr : türkçe 1426

Original Translation Action
Select a status for Paypal ! Paypal için bir durum seçin!
Open Açık
Close Kapalı
Manage your packages Paketlerinizi Yönetin
Manage your sections Bölümlerinizi Yönetin
Whitelist Beyaz Liste
Source statistics Depolama istatiskleri
Source settings Depolama Ayarları
New source Yeni Depo
Shop Mağaza
Balance Denge
Statistics İstatistik
Account settings Hesap Ayarları
Administration Yönetim
Logout Çıkış
Your message is too short ! Mesajınız çok kısa!
Your message is too long ! Mesajınız çok uzun!
This member does not exist ! Bu üye yok!
You can't send a private message to yourself ! Kendi kendinize bir özel mesaj gönderemezsiniz.
Message sent successfully ! Mesajınız başarılıyla gönderildi !
Private messages Özel Mesajlar
Search... Arama yap...
into İçinde
All fields Tüm alanlar
Search Arama

1 / 58