fr : Français 1724

içinde
Filtre
  •     Çeviriler doğrulandı
  •     Translations awaiting validation
Orijinal Çeviri Eylem
Paypal için bir durum seçin! Sélectionnez un état pour Paypal !  Düzenle
Açık Ouvert  Düzenle
Kapalı Fermer  Düzenle
Paketlerinizi Yönetin Gérer vos paquets  Düzenle
Bölümlerinizi Yönetin Gérer vos catégories  Düzenle
Beyaz Liste Liste blanche  Düzenle
Kaynak istatiskleri Statistiques de la source  Düzenle
Kaynak Ayarları Paramètres de la source  Düzenle
Yeni Kaynak Nouvelle source  Düzenle
Mağaza Boutique  Düzenle
Denge Balance  Düzenle
İstatistik Statistiques  Düzenle
Hesap Ayarları Paramètres du compte  Düzenle
Yönetim Administration  Düzenle
Çıkış Se déconnecter  Düzenle
Mesajınız çok kısa! Ce message est trop court !  Düzenle
Mesajınız çok uzun! Ce message est trop long !  Düzenle
Bu üye yok! Ce membre n'existe pas !  Düzenle
Kendinize özel mesaj gönderemezsiniz! Vous ne pouvez pas envoyer de message privé à vous même !  Düzenle
Mesajınız başarılıyla gönderildi ! Message envoyé avec succès !  Düzenle
Özel Mesajlar Messages privé  Düzenle
Arama yap... Rechercher...  Düzenle
içinde dans  Düzenle
Tüm alanlar Tous les champs  Düzenle
Arama Rechercher  Düzenle

1 / 69