de : Deutsch 1723

Orijinal Çeviri Eylem
Paypal için bir durum seçin! Wähle einen Status für Paypal!
Açık Offen
Kapalı Geschlossen
Paketlerinizi Yönetin Verwalte deine Pakete
Bölümlerinizi Yönetin Verwalte deine Abschnitte
Beyaz Liste Whitelist
Kaynak istatiskleri Quellen Statistik
Kaynak Ayarları Quellen Einstellungen
Yeni Kaynak Neue Quelle
Mağaza Shop
Denge Guthaben
İstatistik Statistiken
Hesap Ayarları Account Einstellungen
Yönetim Administration
Çıkış Abmelden
Mesajınız çok kısa! Deine Nachricht ist zu kurz!
Mesajınız çok uzun! Deine Nachricht ist zu lang!
Bu üye yok! Dieses Mitglied existiert nicht!
Kendinize özel mesaj gönderemezsiniz! Du kannst dir keine private Nachricht senden!
Mesajınız başarılıyla gönderildi ! Nachricht erfolgreich gesendet!
Özel Mesajlar Private Nachrichten
Arama yap... Suche...
içinde in
Tüm alanlar Alle Felder
Arama Suche

1 / 69