nl : Dutch 1725

Оригинал Перевод Действие
Выберите статус для PayPal! Selecteer een status voor uw Paypal!
Открыть Open
Закрыть Sluit
Управление пакетами Organiseer uw pakketten
Управление секциями Organiseer de secties
Белый список Gevalideerd
Статистика репозитория Bron statistiek
Настройки репозитория Bron instellingen
Новый репозиторий Nieuwe bron
Магазин Winkel
Баланс Balans
Статистика Statistiek
Настройки аккаунта Lidmaatschap instellingen
Администрация Administratie
Выйти Uitloggen
Ваше сообщение слишком короткое! Uw bericht is te kort !
Ваше сообщение слишком длинное! Uw bericht is te lang !
Этого пользователя не существует! Deze persoon komt niet voor !
Вы не можете отправить личное сообщение самому себе! U kunt geen persoonlijk bericht naar uw zelf versturen !
Сообщение успешно отправлено! Bericht is succesvol verstuurd !
Личные сообщения Prive berichten
Поиск... Zoek...
в in
Все поля Alle velden
Поиск Zoek

1 / 69