fr : Français 1724

Original Translation Action
Selecteer een status voor uw Paypal! Sélectionnez un état pour Paypal !
Open Ouvert
Sluit Fermer
Organiseer uw pakketten Gérer vos paquets
Organiseer de secties Gérer vos catégories
Gevalideerd Liste blanche
Bron statistiek Statistiques de la source
Bron instellingen Paramètres de la source
Nieuwe bron Nouvelle source
Winkel Boutique
Balans Balance
Statistiek Statistiques
Lidmaatschap instellingen Paramètres du compte
Administratie Administration
Uitloggen Se déconnecter
Uw bericht is te kort ! Ce message est trop court !
Uw bericht is te lang ! Ce message est trop long !
Deze persoon komt niet voor ! Ce membre n'existe pas !
U kunt geen persoonlijk bericht naar uw zelf versturen ! Vous ne pouvez pas envoyer de message privé à vous même !
Bericht is succesvol verstuurd ! Message envoyé avec succès !
Prive berichten Messages privé
Zoek... Rechercher...
in dans
Alle velden Tous les champs
Zoek Rechercher

1 / 69