fr : Français 1724

in
Filter
  •     Translations validated
  •     Translations awaiting validation
Original Translation Action
Selecteer een status voor uw Paypal! Sélectionnez un état pour Paypal !  Edit
Open Ouvert  Edit
Sluit Fermer  Edit
Organiseer uw pakketten Gérer vos paquets  Edit
Organiseer de secties Gérer vos catégories  Edit
Gevalideerd Liste blanche  Edit
Bron statistiek Statistiques de la source  Edit
Bron instellingen Paramètres de la source  Edit
Nieuwe bron Nouvelle source  Edit
Winkel Boutique  Edit
Balans Balance  Edit
Statistiek Statistiques  Edit
Lidmaatschap instellingen Paramètres du compte  Edit
Administratie Administration  Edit
Uitloggen Se déconnecter  Edit
Uw bericht is te kort ! Ce message est trop court !  Edit
Uw bericht is te lang ! Ce message est trop long !  Edit
Deze persoon komt niet voor ! Ce membre n'existe pas !  Edit
U kunt geen persoonlijk bericht naar uw zelf versturen ! Vous ne pouvez pas envoyer de message privé à vous même !  Edit
Bericht is succesvol verstuurd ! Message envoyé avec succès !  Edit
Prive berichten Messages privé  Edit
Zoek... Rechercher...  Edit
in dans  Edit
Alle velden Tous les champs  Edit
Zoek Rechercher  Edit

1 / 69