de : Deutsch 1723

in
Filter
  •     Translations validated
  •     Translations awaiting validation
Original Translation Action
Selecteer een status voor uw Paypal! Wähle einen Status für Paypal!  Edit
Open Offen  Edit
Sluit Geschlossen  Edit
Organiseer uw pakketten Verwalte deine Pakete  Edit
Organiseer de secties Verwalte deine Abschnitte  Edit
Gevalideerd Whitelist  Edit
Bron statistiek Quellen Statistik  Edit
Bron instellingen Quellen Einstellungen  Edit
Nieuwe bron Neue Quelle  Edit
Winkel Shop  Edit
Balans Guthaben  Edit
Statistiek Statistiken  Edit
Lidmaatschap instellingen Account Einstellungen  Edit
Administratie Administration  Edit
Uitloggen Abmelden  Edit
Uw bericht is te kort ! Deine Nachricht ist zu kurz!  Edit
Uw bericht is te lang ! Deine Nachricht ist zu lang!  Edit
Deze persoon komt niet voor ! Dieses Mitglied existiert nicht!  Edit
U kunt geen persoonlijk bericht naar uw zelf versturen ! Du kannst dir keine private Nachricht senden!  Edit
Bericht is succesvol verstuurd ! Nachricht erfolgreich gesendet!  Edit
Prive berichten Private Nachrichten  Edit
Zoek... Suche...  Edit
in in  Edit
Alle velden Alle Felder  Edit
Zoek Suche  Edit

1 / 69