nb : Norsk Bokmål 1723

Originaltekst Oversettelse Handling
Velg en status for Paypal ! Velg en status for Paypal !
Åpne Åpne
Lukke Lukke
Administrere dine pakker Administrere dine pakker
Administrere dine seksjone Administrere dine seksjone
Hvitliste Hvitliste
Pakkebrønnsstatistikk Pakkebrønnsstatistikk
Pakkebrønnsinnstillinger Pakkebrønnsinnstillinger
Ny pakkebrønn Ny pakkebrønn
Butikk Butikk
Saldo Saldo
Statistikk Statistikk
Kontoinnstillinger Kontoinnstillinger
Administrering Administrering
Logg ut Logg ut
Din melding er for kort ! Din melding er for kort !
Din melding er for lang ! Din melding er for lang !
Denne medlem eksisterer ikke ! Denne medlem eksisterer ikke !
Du kan ikke sende privat melding til deg selv ! Du kan ikke sende privat melding til deg selv !
Meldingen ble sendt! Meldingen ble sendt!
Private meldinger Private meldinger
Søk... Søk...
inn i inn i
Alle feltene Alle feltene
Søk Søk

1 / 69