de : Deutsch 1723

Originaltekst Oversettelse Handling
Velg en status for Paypal ! Wähle einen Status für Paypal!
Åpne Offen
Lukke Geschlossen
Administrere dine pakker Verwalte deine Pakete
Administrere dine seksjone Verwalte deine Abschnitte
Hvitliste Whitelist
Pakkebrønnsstatistikk Quellen Statistik
Pakkebrønnsinnstillinger Quellen Einstellungen
Ny pakkebrønn Neue Quelle
Butikk Shop
Saldo Guthaben
Statistikk Statistiken
Kontoinnstillinger Account Einstellungen
Administrering Administration
Logg ut Abmelden
Din melding er for kort ! Deine Nachricht ist zu kurz!
Din melding er for lang ! Deine Nachricht ist zu lang!
Denne medlem eksisterer ikke ! Dieses Mitglied existiert nicht!
Du kan ikke sende privat melding til deg selv ! Du kannst dir keine private Nachricht senden!
Meldingen ble sendt! Nachricht erfolgreich gesendet!
Private meldinger Private Nachrichten
Søk... Suche...
inn i in
Alle feltene Alle Felder
Søk Suche

1 / 69