de : Deutsch 1723

inn i
Filter
  •     Gjennomgåtte oversettelser
  •     Oversettelser som venter på gjennomgang
Originaltekst Oversettelse Handling
Velg en status for Paypal ! Wähle einen Status für Paypal!  Endre
Åpne Offen  Endre
Lukke Geschlossen  Endre
Administrere dine pakker Verwalte deine Pakete  Endre
Administrere dine seksjone Verwalte deine Abschnitte  Endre
Hvitliste Whitelist  Endre
Pakkebrønnsstatistikk Quellen Statistik  Endre
Pakkebrønnsinnstillinger Quellen Einstellungen  Endre
Ny pakkebrønn Neue Quelle  Endre
Butikk Shop  Endre
Saldo Guthaben  Endre
Statistikk Statistiken  Endre
Kontoinnstillinger Account Einstellungen  Endre
Administrering Administration  Endre
Logg ut Abmelden  Endre
Din melding er for kort ! Deine Nachricht ist zu kurz!  Endre
Din melding er for lang ! Deine Nachricht ist zu lang!  Endre
Denne medlem eksisterer ikke ! Dieses Mitglied existiert nicht!  Endre
Du kan ikke sende privat melding til deg selv ! Du kannst dir keine private Nachricht senden!  Endre
Meldingen ble sendt! Nachricht erfolgreich gesendet!  Endre
Private meldinger Private Nachrichten  Endre
Søk... Suche...  Endre
inn i in  Endre
Alle feltene Alle Felder  Endre
Søk Suche  Endre

1 / 69