nb : Norsk Bokmål 1723

Original Translation Action
בחר מצב בשביל פייפל ‪! Velg en status for Paypal !
פתח Åpne
סגור Lukke
נהל את החבילות אלך Administrere dine pakker
נהל את החלקים שלך Administrere dine seksjone
Whitelist Hvitliste
כל הסטטיסטיקות Pakkebrønnsstatistikk
הגדרות מאגר Pakkebrønnsinnstillinger
מאגר חדש Ny pakkebrønn
חנות Butikk
Balance Saldo
Statistics Statistikk
Account settings Kontoinnstillinger
Administration Administrering
Logout Logg ut
Your message is too short ! Din melding er for kort !
Your message is too long ! Din melding er for lang !
This member does not exist ! Denne medlem eksisterer ikke !
You can't send a private message to yourself ! Du kan ikke sende privat melding til deg selv !
Message sent successfully ! Meldingen ble sendt!
Private messages Private meldinger
Search... Søk...
into inn i
All fields Alle feltene
Search Søk

1 / 69