nl : Dutch 1725

Original Translation Action
Wähle einen Status für Paypal! Selecteer een status voor uw Paypal!
Offen Open
Geschlossen Sluit
Verwalte deine Packete Organiseer uw pakketten
Verwalte deine Abschnitte Organiseer de secties
Whitelist Gevalideerd
Quellen Statistik Bron statistiek
Quellen Einstellungen Bron instellingen
Neue Quelle Nieuwe bron
Shop Winkel
Guthaben Balans
Statistiken Statistiek
Account Einstellungen Lidmaatschap instellingen
Administration Administratie
Abmelden Uitloggen
Deine Nachricht ist zu kurz! Uw bericht is te kort !
Deine Nachricht ist zu lang! Uw bericht is te lang !
Dieses Mitglied existiert nicht! Deze persoon komt niet voor !
Du kannst dir keine private Nachricht senden! U kunt geen persoonlijk bericht naar uw zelf versturen !
Nachricht erfolgreich gesendet! Bericht is succesvol verstuurd !
Private Nachrichten Prive berichten
Suche... Zoek...
in in
Alle Felder Alle velden
Suche Zoek

1 / 69